til forsiden

Anpartshaver i Alotola?
Hvis du er interesseret i at blive anpartshaver, kan du (helt uforpligtende, naturligvis) sende en mail til en alotola@alotola.dk

 

Man kan blive medejer af Alotola. Det sker ved at man kommer om bord og deltager et års tid for at se hvordan tingene fungere. Hvis man herefter fortsat er interesseret og ved hvad man selv vil i projektet, så kan man købe en anpart og få lov til at betale det månedlige kontingent på kr.600.

Der er meget man kan få lov til at medvirke med. Alotola´s vedligeholdelse og sejladsplaner, hvad der skal laves hvordan og hvor vi skal hen. Men man har ikke specielle rettigheder til at bestemme hvad andre skal gøre og hvordan andre skal være.

Den der har lyst til foretage vedligeholdelsesarbejder eller forbedringer, får også love til at bestemme hvordan det skal gøres. Den der har lyst til at sejle meget får også sejlet meget. Når man inviterer på tur, har andelshaverne fortrinsret frem for støttemedlemmer, som har fortrinsret frem for egne venner og bekendte. I praksis er det uhyre sjældent at der må siges nej til nogen, der gerne vil sejle med på de enkelte ture. Alotola kan sejles af 3 personer – 7 til 9 personer er helt fint.

Alotolas vedligeholdelsesstandard.
Man skal mange år tilbage i tiden, før man kan sige at Alotola var i lige så god stand som nu. Med nyt dæk, skroget forstærket og bord udskiftet er hun ved at være både tæt og sikker. Der er stadig nogle planker vi kunne tænke os at skifte ud, men der er ikke mere arbejde som er absolut påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde. Sidste år fik Alotola en ny motor.

Fremtidssikring af Alotola
Alotola kræver nogle hænder at sejle og en del timer at vedligeholde, så at forstille sig hende ejet af en enkeltperson, virker usandsynligt. Vi bruger ca. kr. 60.000,- om året på Alotola. Penge som udelukkende går til faste udgifter og materialer, da vil selv står for udførelsen af det arbejde vi synes er sjovt, hvilket i praksis er alt undtagen at sy sejl. Hvis der skulle betales arbejdsløn for at vedligeholde Alotola, blev det meget dyrt.

I den tid det nuværende interessefællesskab har eksisteret, har Alotola sejlet sømil svarende til flere gange rundt om jorden. Så man kan få sejlet en del og samtidig være fastboende. Flere af de nuværende andelshavere kommer fra egne både og finder at det på flere områder er lettere at være andelshaver i et interessefællesskab. Det kræver mindre forberedelse at komme ud at sejle og man er ikke alene om drift og ansvar for fartøjet, desuden er det letter at tage alle familiemedlemmer med, selv når de er små eller evt. ikke er interesseret i at sejle så meget. Frem for alt er det langt med underholdende end at sejle for sig selv.

Så Alotola er som skabt til at være ejet af flere i fællesskab. Derfor er der altid mulighed for at optage nye deltagere, som har en interesse for fællesskab, sejlads og vedligeholdelsesarbejder. Vi ser gerne at Alotola glider os af hænde over tid og en ny andelskreds sætter sig på indflydelsen og sikre Alotolas fremtid som et aktiv for sejlglade personer.

Kontakt:
Vil du vide mere om Alotola, om at blive støttemedlem eller om muligheden for at blive andelshaver, kan du kontakte undertegnede på mail: bech-nielsen.claus@mail.dk eller du kan kontakte os ombord.

Hjemmeside:  www. Alotola.dk