BESÆTNING

BESÆTNINGEN

STØTTEFORENINGEN

Alotola har en støtteforening bestående af personer, som kan lide at sejle og at have tilknytning til et bådprojekt. Som støttemedlem har man fortrinsret til ture, og man modtager invitationer til alle arrangementer.


BLIV ANPARTSHAVER / MEDEJER

Man kan blive medejer/anpartshaver af Alotola. Det sker ved, at man kommer om bord og deltager et års tid for at se, hvordan tingene fungerer. Hvis man herefter fortsat er interesseret og ved, hvad man selv vil i projektet, så kan man købe en anpart og få lov til at betale det månedlige kontingent på kr. 500,-.


Der er meget, man kan få lov til at medvirke med. Alotolas vedligeholdelse og sejladsplaner, hvad der skal laves, hvordan og hvor vi skal hen. Men man har ikke specielle rettigheder til at bestemme, hvad andre skal gøre og hvordan andre skal være.

Den, der har lyst til foretage vedligeholdelsesarbejder eller forbedringer, får også lov til at bestemme, hvordan det skal gøres. Den, der har lyst til at sejle meget får også sejlet meget.


Når man inviterer på tur, har andelshaverne fortrinsret frem for støttemedlemmer, som har fortrinsret frem for egne venner og bekendte. I praksis er det uhyre sjældent, at der må siges nej til nogen, der gerne vil sejle med på de enkelte ture. Alotola kan sejles af 3 personer – 7 til 9 personer er helt fint.


ALOTOLAS STAND

Man skal mange år tilbage i tiden, før man kan sige, at Alotola var i lige så god stand som nu. Med nyt dæk, skroget forstærket og bord udskiftet er hun ved at være både tæt og sikker. Der er stadig nogle planker, vi kunne tænke os at skifte ud, men der er ikke mere arbejde, som er absolut påkrævet af sikkerhedsmæssige grunde. Sidste år fik Alotola en ny motor.


FREMTIDSSIKRING AF ALOTOLA

Alotola kræver nogle hænder at sejle og en del timer at vedligeholde, så at forstille sig hende ejet af en enkeltperson, virker usandsynligt. Vi bruger ca. kr. 60.000,- om året på Alotola. Penge som udelukkende går til faste udgifter og materialer, da vi selv står for udførelsen af det arbejde, vi synes er sjovt, hvilket i praksis er alt undtagen at sy sejl. Hvis der skulle betales arbejdsløn for at vedligeholde Alotola, ville det blive meget dyrt.


I den tid det nuværende interessefællesskab har eksisteret, har Alotola sejlet sømil svarende til flere gange rundt om jorden. Så man kan få sejlet en del og samtidig være fastboende. Flere af de nuværende andelshavere kommer fra egne både og finder, at det på flere områder er lettere at være andelshaver i et interessefællesskab. Det kræver mindre forberedelse at komme ud at sejle, og man er ikke alene om drift og ansvar for fartøjet. Desuden er det lettere at tage alle familiemedlemmer med, selv når de er små eller evt. ikke er interesserede i at sejle så meget. Frem for alt er det langt mere underholdende end at sejle for sig selv.


Så Alotola er som skabt til at være ejet af flere i fællesskab. Derfor er der altid mulighed for at optage nye medejere, som har en interesse for fællesskab, sejlads og vedligeholdelsesarbejder. Vi ser gerne, at Alotola glider os af hænde over tid og en ny andelskreds sætter sig på indflydelsen og sikre Alotolas fremtid som et aktiv for sejlglade personer.


KONTAKT

Hvis du vil vide mere om Alotola, om det at blive støttemedlem eller om muligheden for at blive medejer/andelshaver, kan du sende en mail til Claus Bech-Nielsen, eller du kan besøge os ombord på ALOTOLA.