TUR - Barbados

PORTUGAL - BARBADOS 1981 - Kurt B.


For en snes år siden påmønstrede jeg Alotola der lå i en tidevandsbedding i Sydportugal og så farlig ud inden turen over Dammen. Det var et nyt hold med kun en veteran fra det dramatiske trip - for hårdt vejr og for lidt proviant - København-Lissabon. Jeg ankom som nyt medlem af 100 mandsklubben i en udlejningsbil fuld af værktøj og især kalfatringsgrej. Der blev knoklet i døgndrift for at få skibet nogenlunde klar inden næste fuldmåne – ellers skulle vi ligge en måned til - og i pænt vejr listede vi til Hundeøerne for at klargøre en ekstra spilerbom samt træne - det var nødvendigt at bruge flere uger på at træne havnemanøvrer og med sejlføringen - og det var problematisk at skaffe træ til den nye bom.
Efter afsejlingen fra Tenerife løsnede skruen sig - maskinrummet lignede et mareridt - så skibet under nogle forhold lød som en løbsk torpedojager, så vi turde efter skibsråd ikke sejle over, da rystelserne måske ville forværre vores lækager, der nødvendiggjorde pumpning den halve vagt. Vi fandt det for risikabelt at bakse med skruen i åben sø og trak derfor med vind og vejr ind til Kap Vende for at tøjle den løbske skrue. Det lykkedes utroligt nok at gå i havn for sejl alene - men vi havde også en utrolig nytårsaften.
Vi pumpede os så i bogstaveligste forstand over Dammen på det smalle sted til Barbados - et utroligt surf med de to store spilede genuaer, der trak skivet over på så vidt jeg husker kun 11 døgn, der var et ræs med døgnsnit på  langt over 10 mil.  Vi mistede selvfølgelig vores log, men vi anslog
farten, når det gik vildest til og vi nogle gange faldt af, til at være op mod 15.
Besætningen  bestod af : flymekaniker, lærer, journalist, pædagog, slagteriarbejder, urmager, slagteriarbejder samt to svenskere, sygeplejerske og  roadie - heraf kun to piger...


Tilbage til TURBERETNINGER